Webové stránky

E-shop

Android aplikace

Kontaktujte nás

Klíčová slova, doména a webhosting

Tento článek obsahuje stručný návod pro akce, jež se provádí před vlastní tvorbou stránek. Jde o vytvoření seznamu klíčových slov a následný výběr domény a zařízení webhostingu.

Klíčová slova aneb náplň webu

Klíčová slova jsou slova, či víceslovná spojení, která uživatelé zadávají do vyhledávačů (Google, Seznam).Pokud například vlastníte firmu vyrábějící nábytek, určitě budete chtít obsadit nejlepší místa ve výsledcích vyhledávání při zadání klíčového slova 'výroba nábytku'.Při sestavování seznamu klíčových slov nezahrnujte ta příliš obecná ('nábytek'), ani ta příliš překombinovaná ('nejlevnější a nejrychlejší tvorba nábytku na zakázku').Velmi složitý vyhledávací příkaz zadá málokterý uživatel a naopak obecná klíčová slova vedou k zobrazení spousty nesouvisejících stránek kde se ta vaše jistě ztratí.Při vyhledávání slova 'nábytek' se zobrazí nejen výrobci nábytku, ale především jeho prodejci a to pro vás není žádoucí.

Po vytvoření seznamu klíčových slov do něj nahlídněte při výběru domény, při tvorbě textů a jistě ho poskytněte i vašemu programátorovi.

Výběr domény

Doména, jakožto identifikátor vašich webových stránek je velice důležitá z pohledu marketingu vaší firmy.Správně vybraná doména totiž zlepšuje pozici vašich stránek ve vyhledávačích a hlavně nenutí vaše zákazníky přemýšlet při zadávání adresy v internetovém prohlížeči.Nejlepší domény jsou jistě ty jednoslovné - např. www.nabytek.cz. Na tento typ domén si však nechte rovnou zajít chuť, jelikož je převážná většina z nich již obsazená.Výhoda takové domény je navíc to, že ji uživatelé internetu mohou zkusmo vyzkoušet hned jak zapnout internetový prohlížeč - pokud ho tedy spustili za účelem koupit si novou židli (v našem příkladě s adresou www.nabytek.cz).

Jaké jsou tedy vaše možnosti? Zkuste k vybranému obecnému slovu přidat nějaký další identifikátor. Tím vám vznikne například pro příbramskou firmu www.nabytekpribram.cz.Tuto adresu pravděpodobně moc zákazníků přímo nevyzkouší, ale je snadno zapamatovatelná, a to je velice důležité - můžete být sice rádi, pokud k vám na stránky zavítá nový zákazník, ale pokud se vrátí, je to přeci jen lepší, viďte?
Neskládejte doménu z příliš mnoha slov - řekněme, že maximum jsou tři slova.Osobně si myslím, že používání oddělovačů, jako jsou pomlčky (www.nabytek-pribram.cz), je spíše otázkou vkusu, ale upřednostňuji jejich nepoužívání (vždy je lepší při sdělování vaší webové adresy říci: "www.nabytekpribram.cz dohromady" než:"www.nabytek pomlčka pribram.cz" nebo: "www.nabytekpribram.cz s pomlčkou").
Další možností při výběru domény, je použití názvu vaší společnosti, nebo nějaké zkratky. Zde se již musíte spoléhat na dobrou paměť vašich zákazníků.Pokud je jméno vaší firmy složité, nebo se píše jinak než čte, doporučuji použít jednoduchou zkratku.
Při vymýšlení doménového jména vám mohou pomoci některé online nástroje pro generování náhodných slov, či kombinací vámi zadaných slov. Například NameStation nebo NameBoy.

V našem příkladu s doménou www.nabytekpribram.cz vás možná napadlo, zda není možné použít diakritiku - www.nábytekpříbram.cz. Odpověď je sice ano, ale rychle na to zapomeňte.Lidé si již zvykli na surfování bez diakritiky a i když jim sdělíte vaši adresu s diakritikou: "www.nábytekpříbram.cz", napíší ji do prohlížeče bez háčků a čárek a nenalezení vašich stránek je pravděpodobně odradí.

Parkování domény a webhosting

Tyto dva termíny spolu většinou úzce souvisí, jelikož se často pořizují obě služby naráz.Jde o to, že zakoupení domény (doména je pouze posloupností znaků - písmen, číslic) je jedna věc a pronajmutí prostoru k uložení vlastních webových stránek je věc druhá.Naprostá většina společností poskytující jednu službu, však poskytuje i tu druhou a většinou je i kupujete najednou.
Existuje také možnost, že například přímo vaše společnost vlastní server a stránky si uložíte na něj - v tom případě webhosting nepotřebujete a musíte se poohlédnout pouze po poskytovateli parkování domény
Proč parkování? Nestačí si totiž doménu zakoupit, ale potřebujete mít přístup také k jakémusi jejímu nastavení - tomu se říká parkování.

Za některé poskytovatele webhostingu a parkování domény uvedu ONEbit.

Říkáte si, zda by se v tomto kroku nedala ušetřit nějaká ta koruna? Pokud se smíříte s jistými omezeními, je možné tento krok provést zdarma.Existují poskytovatelé webhostingu zdarma, má to ale své nevýhody. Doména se často skládá z vámi zvolené části a části poskytovatele hostingu, např. www.nabytekpribram.wz.cz.Také se může objevit povinnost umístit na vaše webové stránky reklamu a v neposlední řadě bývá omezena velikost pronajímaného prostoru (většinou pod 500MB).
Možnost využití webhostingu zdarma doporučuji spíše pro fanouškovské či hobby stránky.